BİLDİRİ ÖZETİ

  • Bildiri özeti ile başvuracak olanlar, sorunsallarını ve/veya özgün araştırmalarını en az 300 en çok 500 kelimeden oluşacak şekilde özetleyerek, bildiri başlığını ve çalışmayı betimleyen beş anahtar sözcüğü, yazar(lar)ın adl-soyadları, ünvan, kurum ve adres dahil iletişim bilgileriyle birlikte Kongre Web sayfası aracılığı ile sunmalıdır.
  • Bildiri özetleri en geç 6 Haziran 2014 tarihine kadar web sayfasından gönderilebilir.
  • Kongrenin Önemli Tarihleri web sayfasından izlenebilir. Daha fazla bilgi için kongre@yenimedya.org.tr adresinden iletişim kurabilirsiniz.
  • Yeni Medya Çalışmaları Kongresi'ne gönderilecek bildiri özetleri kör hakem (blind review) sürecinden geçecektir.
  • Kongreye her katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılabilir. Çok yazarlı bildirilerde sadece bir yazarın kongre kayıt ücreti yatırması yeterli olacaktır.