KATILIM BİLGİLERİ

Bildiri Özetlerinin Sisteme Yüklenmesi

Kör hakem değerlendirmesinin sağlanması amacıyla, web sitesi üzerinden sisteme yüklenen bildiri özetlerinin yalnızca başlıkları, özet ana metinleri ve anahtar sözcükleri hakemlere gösterilmektedir. Kayıtlı kullanıcı adı, yazar ad(lar)ı, e-posta adresleri, kurum bilgileri gibi bilgiler, hakemler tarafından görülmeyecektir. Bu nedenle, başlık, özet ve anahtar sözcük bölümlerinde, bildiri yazar(lar)ının tanımlanmasına olanak tanıyacak bilgilerin yer alması, bildiri özetinin düzenleme kurulu tarafından kabul edilememesi ile sonuçlanacaktır.


Özetleri Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Hazırlanması
 

Özetleri hakemler tarafından değerlendirilerek kabul edilen bildirilerin tam metinleri, daha sonra kongre web sitesinde ilan edilecek yönergeye göre hazırlanacak ve 14 Ekim 2014* tarihine kadar yine kongre web sitesi üzerinden gönderilecektir. Bildiri tam metinleri, hakem değerlendirmesinden geçen bildiri özeti ile uyumlu olmalı ve varsa hakemlerin önerileri dikkate alınarak hazırlanmalıdır.


Kongre Kayıt Koşulları ve Kayıt Ücretleri

Kongre kayıt ücreti, bildiri özeti hakem değerlendirmesinden geçerek kongreye kabul edilen ve ilan edilecek yazım yönergesine göre tam metni hazırlanıp süresi içinde teslim edilen bildirilerde, sunum yapacak her katılımcı için 150 TL, öğrenciler için 50 TL’dir. Dinleyici olarak katılım ücretsizdir, ancak Kongre’nin web sayfasından kayıt olmak gerekmektedir.

Kongreye her katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılabilir. Çok yazarlı bildirilerde sadece sunum yapacak yazarın kongre kayıt ücretini yatırması yeterlidir; kongre kiti ve kongre olanaklarından yararlanmak isteyen, sunum yapmayacak yazarların da kayıt ücreti ödeyerek burada açıklanan kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Kayıt ücretleri yazar esasına göre alınmaktadır; sunum yapacak yazarın, kongreye kabul edilen 2 bildirisinin olması durumunda, her iki bildirinin de sunumunu aynı yazarın yapması koşuluyla tek kayıt ücreti ödenecektir.

Kongre kayıt ücretine kongre ile ilgili belgeleri (katılım belgesi, program ve bildiri özetleri) içeren dosya ve kongre boyunca verilecek ikramlar dâhildir.

Kayıt Ücreti, web sitemizdeki sayfa üzerinden, kredi kartı ile ödenecektir. Öğrenci ücreti ödeyen yazarların, öğrenci olduklarını gösterir belgenin (öğrenci kimliği, öğrenci belgesi, vb.) dijital görüntüsünü hesap@yenimedya.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Standart ücret ödeyen yazarların herhangi bir bildirim yapmasına gerek yoktur.
 
Kayıt ücretiyle ilgili tüm sorular için, hesap@yenimedya.org.tr e-posta adresi ile iletişim kurulabilir.