KONGRE PROGRAMI

Atölye programı ilgli sayfada ilan edilmiştir.

 

 

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre
Yeni Medya Okuryazarlığı

Kongre Programı

 

26 Şubat 2015 Perşembe

 

09.00-10.00

Kayıt (Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi)

10.00-10.30

Açılış Konuşmaları (Cibali Salonu):

Prof. Dr. Sevda Alankuş (Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim Derneği)

10.45-11.15

Davetli Konuşmacı (Cibali Salonu):

Doç. Dr. Mustafa Akgül (İnternet Teknolojileri Derneği Kurucusu)

11.15-11.30

Çay/Kahve Arası

11.30-13.00

I. OTURUM
Katılımcı Yurttaşlık: Paradigmalar ve Uygulamalar

Cibali Salonu

II. OTURUM
Kuşaklar ve Kimlikler


Fener Salonu

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Sevda Alankuş
(Kadir Has Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Kerem Rızvanoğlu
(Galatasaray Üniversitesi)

Burak Özçetin; Yeni Medya Okuryazarlığı ve Katılımcı Yurttaşlık: Sorunlar, Paradigmalar, Uygulamalar

Eylem Yanardağoğlu; Yeni Medya Okuryazarlığı, Yurttaşlık ve İfade Özgürlüğü

Merve Apsar Güzelkokar; Fanatizmin Dijital Boyutu

Suncem Koçer; Türkiye’de Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Kampanyaları: Kültürel Bir İnceleme

Gizem Ergülşen, Ayşe Narin, E. Pelin Baytekin; Farklı Kuşakların Yeni Medya Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Mesude Yüsra Arslan; Kadınların Yeni Medya Okuryazarlığına İlişkin Bir Çalışma

Nurseli Tamer, Sinem Vatanartıran; Ergenlerin Teknolojik Zorbalık Algıları ve Bir Müdahale Örneği

Ozan Kocabaş, Selçuk Çetin; Y Gençlik ve Dijital Aktivizm: Ankara Tuzluçayır Örneği

Tuğba Asrak Hasdemir; Yeni Medya Okuryazarlığı ve Türkiye: MOY 2014 Hakkında Bir Değerlendirme

13.00-14.00

Öğle Arası / Serbest Zaman

14.00-15.30

III. OTURUM
Siyasal İletişim

Cibali Salonu

IV. OTURUM
Yeni Okuryazarlıklar

Fener Salonu

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bülent Çaplı
(Bilkent Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hasan Akbulut
(İstanbul Üniversitesi)

Alev Aslan; Ağlar Oluşturan Toplumsal Hareketler ve Yeni Medya

Ferah Onat, Cudi Kaan Okmeydan; Siyasal İletişim Çalışmalarında Adayların Sosyal Medya Kullanımı ve Demokratik Katılım: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Örneği

Gülüm Şener, Perrin Öğün Emre, Fatih Akyıldız; Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri

Mesude Yüsra Arslan; Sosyal Medya Fenomenleri Kanaat Önderi Olabilir Mi?

Sevilay Arslan; Yeni Medya Okuryazarlığı ve Aktif Yurttaşlık

Altuğ Akın, Burak Doğu, Oral Gerek; İnternet ve Bilişim Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme: Sınırlar ve İhtimaller

Aslıhan Ardıç Çobaner, Beste Gülgün; Sosyal Medyada Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı: Facebook’ta Hasta ve Hastalık Örgütlenmeleri

Erdem Alper Turan; Gökkuşağının Dijital Ortama Yansımasına Yönelik Bir Gözlem: LGBTİ STK’ların Yeni Medya Kullanımları

Nalan Sınay; Yeni Medya Okuryazarlığı ve Toplumsal Dönüşüm

Zeynep Benan Dondurucu; Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medya Üzerinden Halkla İlişkiler Çalışmaları: Haytap Örneği

15.30-16.00

Çay/Kahve Arası

16.00-17.45

V. OTURUM
Kent ve Yaşam

Cibali Salonu

VI. OTURUM
Dijital Gözetim

Fener Salonu

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Banu Baybars Hawks 
(Kadir Has Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ
(Marmara Üniversitesi)

Ayça Bayrak; "Yeni" Müzelerdeki "Yeni" Medya Araçları Vaka Çalışması: İstanbul Modern

Ergin Bulut; Dijital Oyun Endüstrisinde Güvencesiz Çalışma: Arzu Ekonomisinde Hazzın Azalması ve Oyun Kalite Kontrol İşçilerinin (Tester) Deneyimi

İdil Sayımer, Tülay Yazıcı; Yeni Medya Teknolojileri ve Akıllı Kent Uygulamaları; Amsterdam Kenti Örneği Üzerine Bir İnceleme

Tezcan Durna, Nehir Durna; Taşrada Sosyal Medya Kullanımı: Facebook’ta Cemaatin Yeniden Üretimi

Yeliz Özdemir; Eleştirel Medya Okuryazarlığı ve Akıllı Telefonlar

Ahmet A. Sabancı; Robotun Gözü: Yeni Medyada Göz, Görme ve Görünmezlik

Derya Tellan; Büyük Veriyi Okumak Mümkün mü?

Faruk Çayır; İnsan Hakları Açısından Gözetim, İzleme ve Kişisel Verilerin Korunması

İrem İnceoğlu; Ulusal Güvenlikten Bireysel Haklara Tarihsel Süreçte Dönüşen İnternet Söylemleri

Mustafa Altıntaş, Mutlu Binark; Veri İkizlerimizin Farkında Mıyız? Dijital Gözetimin Çeşitli Boyutlarına Karşı Farkındalık…

Nursel Bolat, Esennur Sirer, Ayşegül Akaydın;  Panoptikondan Gözetim Teknolojisine: Devletin Kontrol Kurma Süreci

17.45-19.30

Kokteyl

 

27 Şubat 2015 Cuma

 

10.00-11.30

AÇIK TARTIŞMA:
Yeni Medya Okuryazarlığına Farklı Paydaşların Bakış Açıları
Cibali Salonu

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nilüfer Timisi
(İstanbul Üniversitesi)

 • Ali Öztunç (RTÜK),
 • Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim),
 • Aslı Telli Aydemir (Alternatif Bilişim),
 • Ayşe Beyazova (İstanbul Bilgi Üniversitesi - ÇOÇA),
 • Melda Akbaş (İstanbul Bilgi Üniversitesi - ÇOÇA),
 • Mutlu Binark (Alternatif Bilişim),
 • Özgür Alican (TRT),
 • Özgür Kurtuluş (Dijital Düşün Derneği),
 • Renay Onur (Adım Adım Oluşumu),
 • Ulaş Yılmaz (Kadıköy Belediyesi),
 • Yonca Yıldırım (UNICEF)

11.30-12.00

Çay/Kahve Arası

12.00-13.30

VII. OTURUM
Yeni Medya Yayıncılığı

Cibali Salonu

VIII. OTURUM
Dijital Aktivizm

Fener Salonu

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Tolga Çevikel
 (Galatasaray Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Aslı Tunç
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Erdoğan Şekerci; ‘Kendin Çek, Kendin İzlet’: Gezi Sürecindeki Çevrimiçi Haberciliğin Performans Kuramı ile Yorumlanması:

Murad Karaduman, Betül Akbulutgiller; Yeni Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem: Gazetelerin Twitter İletileri Üzerine Bir Analiz

Ruhdan Uzun; Türkiye’de Çevrimiçi Gazetecilik: Basılı Gazetelerin Web Sitelerinde Yeni Medya Teknolojilerinin Kullanımı

Sibel Karaduman; Değişen Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Yeni Medya

Tirşe Erbaysal Filibeli; Gezi Parkı Protestoları Sürecinde Yeni Medyanın Gazeteciler Tarafından Kullanımı ve Barış Gazeteciliği

Zeynep Özarslan; Eleştirel Yeni Medya Okuryazarlığının Geliştirilememesinde Geleneksel Medyanın Rolü -2013 Yılı Boyunca Hürriyet, Radikal Ve Zaman Gazetelerinde Sosyal Medyanın – Gezi Hareketi İle Beraber- Değişen Sunumu ve Bu Sunumun Gündelik Hayattaki Karşılığı

Aslı Telli Aydemir; Yeni Medya Okuryazarlığında Güncel Durum: Demokratik Kapasite Gelişimi Olanağı Üzerine Bir Değerlendirme

Gamze Göker; Yeni Medya Okur Yazarlığının Yeni Toplumsal Hareketler İçin Sağladığı Olanaklar ve Sınırlılıkları

Sercan Şengün; Video Oyunlarının Toplumsal ve Politik Değişim Potansiyellerini Okumak Amacı ile Farklı Bir Sınıflandırma Önerisi

Yasemin Başaran Doğan; Dijital Hümanitarizm ve Sosyal Medya: Sosyal Medyanın Gelişen Hümanitarizm Hareketleri Üzerindeki Etkisi

Zeynep Zelan; Castells'in Ağ Toplumu Kuramı Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Yeni Medya Okuryazarlığı

Zuhal Akmeşe, Kemal Deniz; Dijital Aktivizm Olarak Video Aktivizm: Redhack Belgeselleri

13.30-14.30

Öğle Arası / Serbest Zaman

14.30-16.00

IX. OTURUM
Kullanıcı Türevli İçerik

Cibali Salonu

X. OTURUM
Süreç ve Mekanizmalar

Fener Salonu

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Sedat Özel
(Kocaeli Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Asker Kartarı
(Kadir Has Üniversitesi)

Ali Yıldırım; Yeni Medyanın Okur-Yazar Kitlesi Olarak Blogger’lar ve Blog Yayıncılığı Üzerine Bir İnceleme

Arda Umut Saygın; Bir Yurttaş Gazeteciliği Aracı Olarak Vine

Banu Küçüksaraç; Yeni Medya Okuryazarlığı Bağlamında Muhafazakâr ve Modern Yaşam Tarzı Blogları Üzerine Bir İnceleme

Dilara Tekrin; Kolektif Bir Kahkaha: İnternet Meme'leri

Nihan Gider Işıkman; Geleneksel Belgesel Anlatısından Yeni Medya Belgesellerine Gerçeğin Peşinde

Ali Karatay, Ayşe Karatay; Sanat Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (KAÇD-MOOC)

Çiğdem Bozdağ; Çevrimiçi Uluslararası Okul Projeleri ve Medya Okuryazarlığı

H. Buluthan Çetintaş; Sayısal Uçurumun Aşılmasında Yeni Medya Okuryazarlığı

İdil Sayımer, Fatma Nur Şen; Okullarda Siber Zorbalığın Önlenmesinde Yeni Medya Okur Yazarlığı Eğitiminin Önemi; Medya Okur Yazarlığı Müfredatı İçin Öneriler

16.00-16.30

Çay/Kahve Arası

16.30-17.30

Sonuç ve Değerlendirme
Cibali Salonu

 

Atölye programı ilgli sayfada ilan edilmiştir.